Tynk silikonowy o zwiększonej odporności na zabrudzenia służy do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemie ociepleń KOSBUD. Biały lub barwiony w masie wg wzornika kolorów KOSBUD COLOR SYSTEM. Odporny na zabrudzenia i porastanie ścian przez grzyby, algi i glony.

Z dodatkiem: MIKA – odporność na UV +30%, Minerał funkcyjny – zwiększone wiązanie i odporność na zabrudzenia, KOSBUPROTECT – ochrona mikrobiologiczna.

RODZAJ PODŁOŻA
Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń budynków, tynki cementowe cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe, nośne i odpowiednio wysezonowane (warstwa zbrojąca min. 3dni od zatopienia siatki w kleju i 2 dni od naniesienia gruntu podkładowego GRUNUT SL, tynki po 28 dniach od nałożenia, beton wysezonowany)

SPOSÓB UŻYCIA
Tynk przed użyciem należy dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową. Nanosić nierdzewną pacą stalową, ściągnąć i wyrównywać na grubość ziarna, a następnie przecierać pacą plastikową do uzyskania odpowiedniej faktury. Przestrzegać zasady nakładania „mokre na mokre". Nie używać zabrudzonych lub rdzewiejących narzędzi i pojemników.

NARZĘDZIA
Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotową, mieszadło koszyczkowe, nierdzewne pace stalowe, kielnie oraz pace plastikowe.

WARUNKI WYKONANIA
Przed użyciem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem. Prace wykonywać przy temp. od +5oC do +25oC. Tynku nie wolno mieszać z innymi tynkami, spoiwami, wypełniaczami oraz barwnikami nieprzewidzianymi w systemie barwienia. Dopuszczalne jest dodanie wody w ilości max. 1%. Unikać pracy przy silnym, bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze oraz wysokiej wilgotności powietrza. Do momentu całkowitego utwardzenia tynk chronić przed deszczem.

UWAGI
Dane techniczne i informacje osposobie stosowania podane sądlatemp 20 oC i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Produkt chronić przed dostępem dzieci. W razie zabrudzenia oczu tynkiem należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę, używając ubrań i rękawic ochronnych. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

PRZECHOWYWANIE
W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5oC do +25oC - I 2 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem.

OPAKOWANIE
Jednostkowe: wiaderko 25kg Zbiorcze: paleta ofoliowana 825kg

BARWA: naturalna biel i kolory wg wzornika KOSBUD KOLOR lub dostarczonego wzoru.