Dnia 25.07.2014 roku w miejscowości Folga Pierwsza koło Jędrzejowa odbyło się szkolenie, na którym prowadzący Robert Pepłowski z firmy Kosbud omówił nowości produktowe dołączone do oferty w roku 2014 jak i te które zostaną wprowadzone do obrotu ogólnokrajowego w 2015 roku.
Zaproszeni goście mogli się również dowiedzieć na jakie błędy wykonawcze są narażeni podczas wykonywania termomodernizacji, gdzie warstwą izolacyjną jest styropian grafitowy. Całości dogrywał skwierczący tłuszcz grillowy serwowany przez Bufet u Pawła w akompaniamencie rozlewanego zimnego piwa.

Prowadzący szkolenie Robert Pepłowski

Szkolenie przebiegało w atmosferze zainteresowania ze strony przybyłych gości

Szkolenie

Szkolenie