GRUNLIT – służy jako podkład pod warstwę wyprawy tynkarskiej w pracach ociepleniowych systemu KOSBUD oraz do gruntowania i wzmac…

Przejdź do strony

GRUNLIT-SL – służy jako podkład pod warstwę silikonowej wyprawy tynkarskiej w pracach ociepleniowych systemu KOSBUD ST oraz do g…

Przejdź do strony

GRUNLIT-ST – służy jako podkład pod warstwę silikatowej wyprawy tynkarskiej w pracach ociepleniowych systemu KOSBUD- W oraz do g…

Przejdź do strony

GRUNLIT-K – służy jako podkład z zawartością piasku kwarcowego pod warstwę wyprawy tynkarskiej w pracach ociepleniowych systemu …

Przejdź do strony

GRUNLIT-U – służy do gruntowania podłoży ściennych pod wyprawy tynkarskie, klejowe oraz powłoki malarskie. Wzmacnia podłoże i wy…

Przejdź do strony

GRUNLIT-G – służy do gruntowania podłoży ściennych pod wyprawy tynkarskie, klejowe oraz powłoki malarskie. Wzmacnia podłoże i wy…

Przejdź do strony