BEJCA AKRYLOWA
Wysokiej jakości bejca akrylowa. Stopniowo i równomiernie wnika w powierzchnię łączeń desek elewacyjnych TABULO, dzięki czemu wybarwienie desek elewacyjnych TABULO jest jednolite.
Kolor: biały, brązowy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone oraz oczyszczone z nietrwałych elementów powstałych podczas cięcia powierzchni. Przed bejcowaniem zaleca się przeszlifować TABULO (w miejsach przecięć) odpowiednim papierem ściernym (150-220) i zapolerować. Podłoże przygotowane w sposób właściwy przyspiesza aplikację i pozwala uzyskać równomierne wybarwienie powierzchni .

WYKONANIE
Nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia +5°C do +30°C . Nakładać przez wcieranie tamponem, lub szmatką , następnie dokładnie usunąć nadmiar bejcy. Czas schnięcia min 6 godzin, w celu uzyskania ciemniejszego koloru należy nałożyć drugą warstwę po pełnym wyschnięciu poprzedniej – bez szlifowania . Czas schnięcia w temp. + 20°C i wilgotności względnej 55-60% wynosi około 6 godzin .Pełne wysychanie bejcy następuję po upływie 24 godzin. Czas schnięcia zależy od wielu czynników: twardość materiału, wilgotności, temperatury powietrza, wentylacji pomieszczenia i może ulec zmianie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Produkt w opakowaniu należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać. Nie dobarwiać i nie mieszać z innymi produktami.

OKRES PRZYDATNOŚCI
24 miesiące

OPAKOWANIE
100 ml

KOLORYSTYKA
Zgodnie z paletą barw Kosbud Bracia Kosińscy Sp.J dostępnej u producenta.

LZO
Limit zawartości LZO dla produktu: (kat.A/f/FR); 700 g/l (2010). Produkt zawiera max. 600 g/l.

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Łatwopalna ciecz i pary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku pożaru: Użyć dużej ilości wody w celu ugaszenia. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zawiera bis(2­etyloheksanian) kobaltu, oksym 2­butan­onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera Węglowodory, C10­ C13, izo­alkanów, cykliczne, związków aromatycznych < 2%; Węglowodory, C9­C11, n­alkanów, izo­alkanów, cykliczne,

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu temperaturze od +5°C do +30°C.Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Łatwopalna ciecz i pary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku pożaru: Użyć dużej ilości wody w celu ugaszenia. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zawiera bis(2­etyloheksanian) kobaltu, oksym 2­butan­onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera Węglowodory, C10­ C13, izo­alkanów, cykliczne, związków aromatycznych < 2%; Węglowodory, C9­C11, n­alkanów, izo­alkanów, cykliczne,

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu temperaturze od +5°C do +30°C.