LAKIER ZABEZPIECZAJĄCY TABULO
TABULO – lakier zabezpieczający do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wybarwia pomalowaną powierzchnię nadając jej intensywny połysk i kolor. Dodatkowo zabezpiecza przed działaniem wody oraz czynnikami atmosferycznymi.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być gładkie, suche, czyste, aby usunąć zanieczyszczenia w postaci tłuszczu oraz kurzu należy powierzchnię przetrzeć szmatką nasączoną detergentem (np. płynem do naczyń) i poczekać do jej całkowitego odparowania.

LAKIEROWANIE PODŁOŻA
Lakierować w temperaturze +17°C do +25 °C przy wilgotności względnej powietrza 40 % - 60 % . Nakładać lakier pędzlem lub wałkiem . Kolejne warstwy nakładać w odstępie 8-12 godzin. Nie nanosić lakieru zbyt grubymi warstwami. Położenie grubej warstwy utrudnia utwardzenie lakieru.

Pełną odporność lakier uzyskuje po upływie 7 dni od wymalowania ostatniej warstwy.

Zalecana ilość warstw : 1-2
Wydajność: 12-15 m²/L

Narzędzia myć rozcieńczalnikiem do wyrobów poliuretanowych .

UWAGA
Niska temperatura aplikacji i niska wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia i utwardzania lakieru. Niedokładne odpylenie lakierowanej powierzchni może spowodować powstawanie grudek i chropowatości na powierzchni lakieru. W przypadku kiedy planowane są prace tynkarskie i malarskie należy w pierwszej kolejności wykonać prace malarskie i tynkarskie .W celu uzyskania jednolitego wyglądu powłoki po wymalowaniu należy lakier dokładnie wymieszać przed aplikacją aż do uzyskania jednolitego wyglądu lakieru.

Produkt zawiera: Izocyjaniany, Diizocyjaniany toulenu, Aromatyczne poliizocyjaniany, przed użyciem zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta. Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Może powodować uczulenie w następstwie narażania drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu- nie palić tytoniu. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W przypadku awarii lub, jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- jeżeli jest to możliwe, pokaż etykietę produktu. W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.