Zaprawa klejowa przeznaczona do przeklejania płyt styropianowych na takich podłożach jak: beton komórkowy, pustaki ceramiczne, bloczki betonowe, keramzytowe oraz piaskowo-wapienne. Do stosowania w systemach ociepleń KOSBUD.

NARZĘDZIA
Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, paca zębata, paca gładka, kielnia, pojemnik na klej.

SPOSÓB UŻYCIA
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25° C

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być, mocne, czyste, suche i nośne. W przypadku starych podłoży dyspersyjnych lub ze sztucznych żywic należy sprawdzić jego wytrzymałość i w razie potrzeby uzupełnić wszelkie ubytki. Zalecane jest wzmocnienie ściany GRUNLITEM-U, poprawi on przyczepność i wyrówna chłonność.

Przygotowanie produktu:

Zawartość worka wymieszać używając mieszadła wolnoobrotowego z około 5 - 5,5 l czystej, chłodnej wody, do uzyskania jednolitej konsystencji i pozostawić na ok.5 minut, by dojrzała. Po tym czasie ponowie wymieszać.

Nakładanie masy:

Klej nakładać za pomocą kielni w formie placków i pasma obwodowego na płytę styropianową. Po przyklejeniu płyty w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać zmiany ich położenia. Czynności przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od czasu nałożenia kleju na płytę. Klej należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia kleju w tym czasie, należy do ponownie intensywnie wymieszać, nie dolewając wody. Do kołkowania styropianu należy przystąpić najwcześniej po 1 dniu, a do zatapiania siatki po 3 dniach od przyklejenia płyt.

Podane parametry mają zastosowanie przy 23° C i 50% wilgotności.

WYTYCZNE WYKONAWCZE
Pracę wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5° C do +30° C. Do kleju nie dodajemy żadnych substancji. Ocieplaną elewacje należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem silnego wiatru, deszczu i słońca co najmniej do czasu wyschnięcia ostatniej warstwy. Podczas wykonywania robót dociepleniowych należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Klej TERMOLEP-S zawiera cement i reaguje z wilgocią/wodą tworząc odczyn silnie alkaliczny dlatego należy chronić oczy i skórę. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy kontakcie z oczami dodatkowo skontaktować się z lekarzem.

Brak.